top of page
White texture background. Abstract marbl
Natrag

PRAVILA KORIŠTENJA

MOLIMO PROČITAJTE! CDLDRIVERSUNLIMITED.COM POTREBUJE RAZMATRANJE I KAO USLOV OVOJ DOSTOJANJA.
ČITANJE I PRIHVATANJE USLOVA KORIŠTENJA I ČITANJE I PRIHVATANJE ODREDBI POLITIKE PRIVATNOSTI [Domene] POTREBNA RAZMATRANJA ZA CDLDRIVERSUNLIMITED.COM KOJI VAM PRAVI DA POSETITE, PROČITATE ILI INTERAKCIJU.
SVIM OSOBAMA JE ODBIJEN PRISTUP OVOJ STRANICI OSIM DA NE PROČITAJU I PRIHVATU USLOVE KORIŠTENJA I POLITIKU PRIVATNOSTI.
POGLEDOM, POSJETOM, KORIŠTENJEM ILI INTERAKCIJOM SA CDLDRIVERSUNLIMITED.COM ILI BILO KOJIM BANEROM, POP-UPOM ILI OGLAŠAVANJEM KOJI SE PRIKAZUJU, SLAŽETE SE SVIH ODREDBA OVIH USLOVA KORIŠTENJA POLITIKE I POLITIKE PRIVATNOSTI CDLDRIVDIVA. .
SVIM OSOBAMA DO 18 GODINA ODBIJEN JE PRISTUP CDLDRIVERSUNLIMITED.COM. AKO IMATE MANJ OD 18 GODINA, NEZAKONITO JE DA POSJETITE, PROČITATE ILI KONTAKTIRATE CDLDRIVERSUNLIMITED.COM ILI SADRŽAJ NA BILO KOJI NAČIN. CDLDRIVERSUNLIMITED.COM ODREĐENO ODBIJA PRISTUP BILO KOM POJEDINCU KOJI JE OBUHVATEN DIJETSKIM ZAKONOM O PRIVATNOSTI (COPA) IZ 1998.
CDLDRIVERSUNLIMITED.COM ZADRŽAVA PRAVO DA BITI BILO KOJIM RAZLOGOM ODBITI PRISTUP BILO KOJOJ OSOBI ILI GLEDALU. POD UVJETIMA POLITIKE PRIVATNOSTI KOJE PRIHVAĆATE KAO UVJET ZA RAZGLEDANJE, CDLDRIVERSUNLIMITED.COM JE DOVOLJENO PRIKUPLJATI I SKLADIŠTITI PODATKE I INFORMACIJE U SVRHU ISKLJUČENJA I ZA MNOGU OSTALU UPORABU.
UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU MOGU SE MIJENJATI VREMENOM. POSJETITELJI IMAJU POTVRĐUJUĆU DUŽNOST, KAO DIO RAZMATRANJA ZA DOZVOLU POGLEDA CDLDRIVERSUNLIMITED.COM, DA SE SE OBAVEŠTAVAJU O PROMJENAMA.
U
STRANKE UGOVORA O USLOVIMA KORIŠTENJA
Posetioci, gledaoci, korisnici, pretplatnici, članovi, podružnice ili kupci, ovde zajednički nazvani „posetioci“, stranke su ovog sporazuma. Web stranica i njezini vlasnici i / ili operateri su stranke u ovome
sporazuma, u daljem tekstu "Web lokacija".
KORIŠTENJE INFORMACIJA SA OVE WEB STRANICE
Ako niste suprotno zaključili izričiti pisani ugovor s ovom web lokacijom, posjetitelji, gledaoci, pretplatnici, članovi, podružnice ili kupci nemaju pravo koristiti ove podatke u komercijalnom ili javnom okruženju; nemaju pravo da ga emitiraju, kopiraju, spremaju, štampaju, prodaju ili objavljuju bilo koji dio sadržaja ove web stranice. Pregledom sadržaja ove web stranice pristajete na ovaj uslov gledanja i priznajete da je svaka neovlaštena upotreba nezakonita i može vas podvrgnuti građanskim ili krivičnim sankcijama. Ponovo, Posjetitelj nema nikakva prava na upotrebu sadržaja ili njegovih dijelova, uključujući njegove baze podataka, nevidljive stranice, povezane stranice, osnovni kod ili drugo intelektualno vlasništvo koje stranica može sadržavati, iz bilo kojeg razloga za bilo kakvu upotrebu. Ništa. Posjetitelj pristaje na likvidiranu štetu u iznosu od 100.000 američkih dolara kao dodatak troškovima i stvarnoj šteti zbog kršenja ove odredbe. Posjetilac garantuje da razumije ili prihvaća ovu odredbu uslov gledanja i da gledanje predstavlja prihvaćanje.
VLASNIŠTVO VEB STRANICE ILI PRAVO KORIŠTENJA, PRODAJE, OBJAVLJIVANJA SADRŽAJA OVE VEB STRANICE
Web lokacija i njen sadržaj u vlasništvu su ili su licencirani od strane web stranice. Za materijal sadržan na web lokaciji mora se pretpostaviti da je zaštićen i zaštićen autorskim pravima. Posjetitelji nemaju nikakva prava na sadržaj web stranice. Korištenje sadržaja web stranice iz bilo kojeg razloga je nezakonito, osim ako se to radi uz izričiti ugovor ili odobrenje web stranice.
HIPERPOVEZIVANJE NA STRANICU, ZABRANJENO JE KONDENIRANJE, "UREĐIVANJE" I REFERENCE STRANICE
Ako web lokacija nije izričito ovlastila, niko ne može hipervezivati ​​ovu stranicu ili njene dijelove (uključujući, ali ne ograničavajući se na logotipe, zaštitne znakove, žigove ili zaštićene materijale) iz bilo kog razloga. Dalje, ne smijete se pozivati ​​na url (adresu web lokacije) ove web stranice u bilo kojem komercijalnom ili nekomercijalnom mediju bez izričitog odobrenja, niti smijete 'uokviriti' web mjesto. Izričito se slažete da ćete surađivati ​​s web stranicom kako biste uklonili ili deaktivirali bilo koje takve aktivnosti i odgovarali za svu štetu. Ovim pristajete na naknadu štete od 100.000,00 američkih dolara plus troškove i stvarnu štetu zbog kršenja ove odredbe.
ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA SADRŽAJ STRANICE
Web stranica se odriče svake odgovornosti za tačnost sadržaja ove web stranice. Posjetitelji preuzimaju sav rizik od pregledavanja, čitanja, korištenja ili oslanjanja na ove informacije. Ako niste drugačije sklopili izričiti ugovor koji je suprotan web mjestu, nemate pravo oslanjati se na bilo koje informacije koje su ovdje sadržane kao tačne. Web lokacija ne daje takvu garanciju.
IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU KOJA NASTAJE NA VAŠEM RAČUNARU ILI SOFTVERU OD INTERAKCIJE SA OVOJ VEB STRANICOM ILI SADRŽAJOM. POSJETITELJ PREUZIMA SVAKI RIZIK OD VIRUZA, CRVIH ILI OSTALIH ČINITELJA KORUPCIJE.
Web lokacija ne preuzima odgovornost za oštećenje računara ili softvera posetioca ili bilo koje osobe sa kojom posetilac naknadno komunicira zbog kodiranja koda ili podataka koji se nehotice prosleđuju posetiočevom računaru. Ponovo posjetitelj pregledava i komunicira s ovom web stranicom, ili natpisima ili iskačućim prozorima ili reklamama na njima, na vlastiti rizik.
U
ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PROIZVODNJU PREUZIMANJEM
Posjetitelj preuzima informacije s ove stranice na vlastiti rizik. Web lokacija ne daje garanciju da preuzimanja ne oštećuju računarske kodove, uključujući, ali bez ograničenja, viruse i crve.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Pregledom, upotrebom ili interakcijom na bilo koji način sa ovom web lokacijom, uključujući natpise, oglašavanje ili iskačuće prozore, preuzimanja i kao uslov web stranice da dozvoli njegovo zakonito gledanje, posjetitelj se zauvijek odriče svih prava na zahtjeve za oštećenje bilo kojeg i sav opis zasnovan na bilo kojem uzročnom faktoru koji rezultira bilo kojom mogućom štetom, bez obzira na to koliko je gnusna ili opsežna, bilo fizička ili emocionalna, predvidiva ili nepredvidiva, bilo da je lične ili poslovne prirode.
U
NAKNADA
Posjetitelj se slaže da u slučaju da prouzrokuje štetu, koju je web lokacija dužna platiti, posjetitelj, kao uvjet gledanja, obećava nadoknaditi web stranicu svima.
PODNESCI
Posjetitelj se slaže kao uvjet gledanja da se svaka komunikacija između posjetitelja i web stranice smatra prijavom. Svi podnesci, uključujući njihove dijelove, grafike sadržane na njima ili bilo koji sadržaj podneska, postaće ekskluzivno vlasništvo web stranice i mogu se koristiti bez daljnjeg odobrenja za komercijalnu upotrebu bez dodatnog razmatranja bilo koje vrste. Posjetitelj se slaže da će te informacije samo priopćiti web lokaciji, kojoj želi zauvijek omogućiti upotrebu web stranice na bilo koji način kako ona smatra prikladnim. „Podnesci“ su takođe odredba Politike privatnosti.
BILJESKA
Nijedna dodatna obavijest bilo koje vrste iz bilo kog razloga ne dolazi zbog toga što posjetitelj i posjetitelj izričito opravdava razumijevanje da se pravo na obavijest odriče kao uvjet za dozvolu za pregled ili interakciju s web stranicom.
SPOROVI
Kao dio razmatranja koje Web mjesto zahtijeva za gledanje, korištenje ili interakciju s ovom web stranicom, posjetitelj se slaže da će koristiti obavezujuću arbitražu za bilo koji zahtjev, spor ili kontroverzu („CLAIM“) bilo koje vrste (bilo u ugovoru, deliktu ili na drugi način) koji proizlaze iz ili se odnose na ovu kupovinu, ovaj proizvod, uključujući probleme traženja, probleme privatnosti i uslove korišćenja.
Arbitraža će se voditi u skladu s pravilima Američkog arbitražnog udruženja koja su na snazi ​​na dan podnošenja spora Američkom arbitražnom udruženju. Informacije o Američkom arbitražnom udruženju, njegovim pravilima i obrascima dostupne su na Američkom arbitražnom udruženju, 335 Madison Avenue, sprat 10, New York, New York, 10017-4605. Saslušanje će se održati u gradu ili okrugu Prodavatelja.
Gledatelj, posjetitelj, član, pretplatnik ili kupac ni u kojem slučaju neće imati pravo na sud ili na porotu. Gledatelj, posjetitelj, član, pretplatnik ili kupac neće imati pravo sudjelovati u otkrivanju prije suđenja, osim ako to nije predviđeno pravilima; nećete imati pravo da učestvujete kao predstavnik ili član bilo koje klase tužilaca koja se odnosi na bilo koju tužbu koja je predmet arbitraže; odluka arbitra će biti konačna i obavezujuća sa ograničenim pravima na žalbu.
Preovlađujuća strana nadoknadit će drugu stranu za sve troškove povezane s arbitražom u sporu, uključujući troškove odvjetnika, naknade za naplatu, naknade za istragu, putne troškove.
NADLEŽNOST I MJESTO
Ako se bilo koja stvar u vezi s ovom kupovinom iznese pred sud, pre ili nakon arbitraže, gledalac, posjetitelj, član, pretplatnik ili kupac pristane da jedina i odgovarajuća nadležnost države i grada bude navedena u kontakt podacima vlasnika weba, ako ovdje nije drugačije naznačeno. U slučaju da se parnica vodi na saveznom sudu, odgovarajući sud će biti najbliži savezni sud na adresu prodavca.
U
PRIMJENJIVO PRAVO
Gledatelj, posjetitelj, član, pretplatnik ili kupac slaže se da će se primjenjivi zakon koji se primjenjuje u svim slučajevima odnositi na državu prodavatelja.
KONTAKT
Prodavač ovog proizvoda je:
Poštanska adresa:
CDL Drivers Unlimited, Inc.
4631Brown Ave
Jacksonville, FL 32207

Kontakt adresa e-pošte: privacy@cdldu.com, Sva prava zadržana.
bottom of page